Friday, August 16, 2013

Kerala New Year കേരള പുതുവര്‍ഷം Wishes Greetings Chingam 1 ചിങ്ങം ഒന്ന് 1189 - 17 August 2013

വറുതികള്‍ക്ക് വിട ചൊല്ലി ചിങ്ങ പൊന്‍ പുലരി ആഗതമായ്. ഐശ്വര്യവും സമ്പല്‍ സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ മലയാളികള്‍ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. 
എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവല്‍‌സരാശംസകള്‍ !! 

Chingam 1 (Chingam Onnu) is the Keralites New Year Day as per the Kerala calender Kollavarsham. 'Chingam' is my favorite month in the Malayalam calender and so is 'August' in the English calender.  Keralites celebrate Onam with the biggest pomp and show. Floral Rangolis ( Pookkalam) are made in courtyards on each of these 10 days.
Malayalam Calendar or the Kolla Varsham is the traditional calendar followed in Kerala. Earlier Malayalam calendar dates were followed to determine birthdays and important festivals in Kerala. Even today, many major festivals and important events, ceremonies in temples in Kerala depend on Malayalam calendar and nakshatras (stars).


Malayalam Calendar, Malayalam Era or Kollavarsham or Kollam Era is a solar and sidereal Hindu calendar used in Kerala, India. The origin of the calendar has been dated as 825 CE. Hindus of Kerala are using Malayalam Calender for there religious, cultural and cultivation activities.  The Malayalam New Year 1189 Chingam 1st is on August 17, Saturday and is the beginning of Chinga Masam. 


As per Malayalam Calender the Kolla Varsham 1189  begins on August 17 2013. The first day of Chingam month is welcomed by people of Kerala with special poojas and prayers.   Hindus in large numbers visit their near by temples and in some part of the Kerala parents were give Kai Neettam to their children.There are many theories about the origin of the calendar. One is that it was started with the reopening of the natural disaster destroyed city of Kollam on the Malabar coast by Mar Abo, an Assyrian saint who ruled a number of churches in Travancore with Syrian liturgy. Some argue that it was founded by the ruler of Venad Udaya Marttanda Varma (a feudatory with capital at Kollam) or by the Vedic philosopher Adi Shankara on the backdrop of the shivite revival among the vaishnavite Nambuthiri Community who are considered to be the ' Nampthali' lost Tribe of the Jews or simply it is a derivation of the Saptarshi Era.കൊല്ലവർഷത്തിലെ പ്രഥമ മാസമാണ് ചിങ്ങം.സൂര്യൻ ചിങ്ങം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചിങ്ങമാസം. മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസക്കാലത്താണ്. മാസങ്ങൾക്ക് പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രരാശികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്.

സിംഹം എന്ന പദം ലോപിച്ചുണ്ടായ ചിങ്ങം സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ലിയോ എന്ന നക്ഷത്രഘടനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തമിഴ് മാസങ്ങളായ ആവണി-പൂരട്ടാശി എന്നിവ ചിങ്ങമാസ സമയത്താണ്. ഓഗസ്റ്റ് - സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലായി ആണ് മലയാളമാസമായ ചിങ്ങം വരിക.


പൊന്നോണ മാസം എന്നതിന് ഉപരി ഇപ്പോള്‍ ചിങ്ങം മലയാള ഭാഷാ മാസവും കൂടിയാണ്. ചിങ്ങം ഒന്ന് കര്‍ഷക ദിനം കൂടിയാണ്. മലയാളിയ്ക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന കൊയ്താണ് ചിങ്ങമാസത്തിലെ പ്രധാന വിശേഷം. പാടത്ത് വിളഞ്ഞ പൊന്‍കതിര്‍ വീട്ടിലെത്തിച്ച് അറകളും പത്തായങ്ങളും നിറയ്ക്കുന്ന സമ്പന്നതയുടെ മാസം.
 

വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ സുഖവും സമ്പര്‍ സമൃദ്ധിയും കിട്ടാന്‍ വിശ്വാസികളൊക്കെ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിയ്ക്കുന്ന ദിവസമാണ് ചിങ്ങം ഒന്ന്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുക്കള്‍. എല്ലാ ഹിന്ദു ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൂജകളും ഉത്സവവും ഈ ദിവസം ഉണ്ടാവും.
ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും മറ്റൊരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചില സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്‌ പുതുവത്സരം. പല രാജ്യങ്ങളിലുമായുള്ള വ്യത്യസ്ത കലണ്ടർ സമയങ്ങളിലാണ് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒരു പുതുവഝരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പുതുവഝരത്തിലേക്ക് മുന്നൂറ്റിയമ്പത്തിയാറേ കാൽ ദിവസം വരും
According to Sun's transit Keralites are celebrating new year day as the first day of the month of Mesha or Medam. This day signifies the Sun's transit to the zodiac Mesha Raasi. Currently, it occurs around April 15 on the Gregorian calendar and is celebrated as Vishu. 
But now Chingam 1 (around August 15) is celebrated as the new year day. The month Chingam starts in the mid August corressponds to harvest and Onam festival is celebrated in this month. The last month of Malayam Calendar Karkkidakam corresponds the month when the South west monsoon is active. This month is also considered to be bad time as in olden days rains used to bring diseases and damages to lives and property.  
Karkkidakam is generally known as the Panja Masam, the month of famine, because of the lack of work during the peak of monsoon. Scripture from Ramayana will be recited till the end of the month and people will abstain from entering into any new ventures or holding auspicious functions during this month. Hence it is also called Ramayanamasam. 
The agricultural activities of Kerala are centred around the seasons. The Southwest monsoon which starts around June 1 is known as Edavappathi, meaning mid- Edavam. The North east monsoon which starts during mid October is called thulavarsham (rain in the month of thulam).
The two harvests of paddy are called Kannikkoythu and Makarakkoythu (harvest in the month kanni and makaram) respectively. The Makaravilakku festival is celebrated in the Ayyappa Temple at Sabarimala on the 1st day of month Makaram. 
കേരളത്തിന്റേതു മാത്രമായ കാലഗണനാരീതിയാണ്‌ കൊല്ലവർഷം, അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊല്ലവർഷം മലയാള വർഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എ.ഡി. 825-ൽ ആണ്‌ കൊല്ലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കം. ഭാരതത്തിലെ മറ്റു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ സൗരവർഷത്തെയും ചാന്ദ്രമാസത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലനിർണ്ണയം ചെയ്തപ്പോൾ, കൊല്ലവർഷപ്പഞ്ചാംഗം സൗരവർഷത്തെയും സൗരമാസത്തെയും ഉപയോഗിച്ചു. വേണാട്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന ഉദയ മാർ‌ത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് കൊല്ലവർഷം തുടങ്ങിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ചിങ്ങം, കന്നി തുടങ്ങി 12 മലയാള മാസങ്ങളാണ്‌ ഉള്ളത്‌.

മലയാള മാസം (Month)

The Malayalam months are named after the Signs of the Zodiac. Thus Cingam (from Simham or Lion) is named after the constellation Leo and so on. The following are the months of the astronomical Malayalam calendar:

Comparative table showing corresponding months of other calendars
Months in Malayalam Era In Malayalam Gregorian Calendar Tamil calendar Saka era Sign of Zodiac
Chingam ചിങ്ങം August–September Aavani SravanBhadrapada Leo
Kanni കന്നി September–October Purattasi BhadrapadaAsvina Virgo
Tulam തുലാം October–November Aippasi AsvinaKartika Libra
Vrscikam വൃശ്ചികം November–December Karthigai KartikaAgrahayana Scorpio
Dhanu ധനു December–January Margazhi AgrahayanaPausa Sagittarius
Makaram മകരം January–February Thai PausaMagha Capricon
Kumbham കുംഭം February–March Maasi MaghaPhalguna Aquarius
Minam മീനം March–April Panguni PhalgunaChaitra Pisces
Medam മേടം April–May Chithirai ChaitraVaisakha Aries
Edavam (Idavam) ഇടവം May–June Vaikasi VaisakhaJyaistha Taurus
Mithunam മിഥുനം June–July Aani JyaisthaAsada Gemini
Karkadakam കര്‍ക്കടകം July–August Aadi AsadaSravana Cancer
Malayalam Calender came to be called 'Kolla Varsham' after the town of Kollam(Quilon) which was the capital the Kingdom of Venad. The city, also a major coastal town, a significant industrial and commercial trading center. Kollam has been described in history as one of the finest Cities in Malabar.  
കൊല്ലവർഷത്തിലെ പ്രഥമ മാസമാണ് ചിങ്ങം.സൂര്യൻ ചിങ്ങം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചിങ്ങമാസം. മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവമായ ഓണം ചിങ്ങമാസക്കാലത്താണ്. മാസങ്ങൾക്ക് പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നക്ഷത്രരാശികൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. സിംഹം എന്ന പദം ലോപിച്ചുണ്ടായ ചിങ്ങം സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ലിയോ എന്ന നക്ഷത്രഘടനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Azhca ആഴ്ച - Week

 The days of the week in the Malayalam calendar are suffixed with Azhca (ആഴ്ച - week).
Comparative table showing corresponding weekdays
Malayalam മലയാളം English Kannada Tamil Hindi
Njayar ഞായര്‍ Sunday Bhanuvara Nyaayiru Ravivar
Thinkal തിങ്കള്‍ Monday Somavara Thinkal Somvar
Chowva ചൊവ്വ Tuesday Mangalavara Chevvai Mangalvar
Budhan ബുധന്‍ Wednesday Budhavara Budhan Budhvar
Vyazham വ്യാഴം Thursday Guruvara Vyazhan Guruvar
Velli വെള്ളി Friday Shukravara Velli Sukravar
Shani ശനി Saturday Shanivara Sani Shanivar
Like the months above, there are twenty seven stars starting from Aswati (Ashvinī in Sanskrit) and ending in Revatī. The 365 days of the year are divided into groups of fourteen days called Nhattuvela, each one bearing the name of a star.

നക്ഷത്രം Nakshathra - 27 Stars

According to Indian Astrology there are 27 Nakshatras or stars in the zodiac belt. The ecliptic is divided into 27 nakshatras, which are variously called lunar houses or asterisms. The zodiac comprises of 360 degrees. Therefore, the value of each constellation is 13 degrees and 20 minutes when measured from the fixed initial point. These 27 Nakshatras(stars) complete the entire circle of 360 degrees of the zodiac. These reflect the moon's cycle against the fixed stars, 27 days ,7 hours and 45 minutes. Nakshatra computation appears to have been well known at the time of the Rig Veda.


The starting point for this division is the point on the ecliptic directly opposite to the star Spica called Chithra in Sanskrit. (Other slightly-different definitions exist.) It is called Meshaadi or the "start of Aries". The ecliptic is divided into the nakshatras eastwards starting from this point. Note that nakshatra-s are (in this context) not just single stars but are segments on the ecliptic characterised by one or more stars. Hence you will find many stars mentioned for one nakshatra. An additional 28th intercalary nakshatra, Abhijit (alpha, epsilon and zeta Lyrae - Vega - between Uttarasharha and Sravana), is in between Uttarashada and Sravana. Last two (third and fourth) Padas of Uttrashada and first two (first and second) Padas of Sravana are considered to be Abhijith. The nakshatra in which the moon lies at the time of sunrise of a day is the nakshatra for the day.

Comparative table showing corresponding names of 27 Nakshatras in the zodiac belt
Malayalam Sanskrit Tamil Name of Constellation Meaning of the name
Ashwathi Ashwini Ashwathi Beta Arietis Horseman
Bharani BharaniBharani 41 Arietis The Bearer
Karthika KrittikaKarthigai Eta Tauri Perspiring
Rohini RohiniRohini Alpha Tauri The Red One
Makayiram MrigashiraMrigasheersham Lamda Orionis Deer's Head
Thiruvathira ArdraThiruvaathirai Alpha Orionis Moist
Punartham PunarvasuPunarpoosam Beta Geminorum Good Again
Pooyam PushyaPoosam Delta Cancri Nourishing
Aayilyam AshleshaAayilyam Alpha Cancri The entwiner
Makam MaghaMakam Alpha Leonis The Mighty One
Pooram PoorvaphalguniPooram Delta Leonis The Fig Tree
Uthram UttaraphalguniUthiram Beta Leonis The latter red one
Atham HasthaHastham Delta Corvi Hand
Chithira ChithraChithirai Alpha Virginis Brilliant
Chothi SwathiSwathi Alpha Bootis The lead goat in a herd
Vishakham VishakhaVisaakham Beta Librae Forked Branch
Anizham AnuradhaAnusham Delta Scorpi Success
Thrikketta JyeshthaKettai Alpha Scorpi Eldest
Moolam MoolaMoolam Lamda Scorpi The Root
Pooradam Poorva ashadhaPooraadam Delta Sagittari The Former Unsubdued
Uthradam UttarashadhaUthiraadam Delta Sagittari The Latter Unsubdued
Thiruvonam ShravanaThiruvonam Alpha Aquilae Ear of Hearing
Avittam DhanisthaAvittam Alpha Delphini Wealth
Chathayam ShatabhishajChathayam Lamda Aquari 100 Physicians
Poororuttathy Poorva bhadrapadaPoorattathi Alpha Pegasi Former Beautiful Foot
Uthruttathy Uttara bhadrapadaUthirattathi Alpha Andromeda Latter Beautiful Foot
Revathy RevathyRevathy Zeta Piscium Wealthy

തിഥി - Tithi

The (anticlockwise) angular distance between the sun and moon as measured from the earth along the ecliptic (circle on the sky in which the sun, moon and planets seem to move) can vary between 0 and 360 degrees. This is divided into 30 parts. The time spent by the moon in each of these parts is called one tithi. The month has two pakshas or fortnights.

The first 15 tithis constitute the bright fortnight or shukla paksha - the waxing phase and the next 15 tithi-s constitute the dark fortnight or krishna paksha - the waning phase. Tithi-s are indicated by their paksha and ordinal number within the paksha. In a given lunar month, there are essentially 30 tithis. The 15th tithi of the bright fortnight (full moon) is called Paurnami or Poornima and the 15th tithi of the dark fortnight (new moon) is called Amavasi. The tithi in which the moon is at the time of sunrise of a day is taken to be the tithi for the day.

30 Tithies and 2 Pakshams
Tithi Paksham
Amavasi(new moon day) Krishna
Prathipadam(Pradhama) Krishna
Dwitheeya Krishna
Trutheeya Krishna
Chathurthi Krishna
Panchami Krishna
Shashti Krishna
Sapthami Krishna
Ashtami Krishna
Navami Krishna
Dasami Krishna
Ekadasi Krishna
Dwadasi Krishna
Tryodasi Krishna
Chaturdasi Krishna
Pournami(full moon day) Shukla
Prathipadam(Pradhama) Shukla
Dwitheeya Shukla
Trutheeya Shukla
Chathurthi Shukla
Panchami Shukla
Shashti Shukla
Sapthami Shukla
Ashtami Shukla
Navami Shukla
Dasami Shukla
Ekadasi Shukla
Dwadasi Shukla
Tryodasi Shukla
Chaturdasi Shukla

ഞാറ്റുവേല - Njattuvela

The 365 days of the year are divided into groups of fourteen days called Njattuvela, each one bearing the name of a star. Thus there are 27 Njattuvelas from Aswathy Njattuvela to Revathy Njattuvela. Njattuvela means Njayarinte Nila or position of sun. The first Njattuvela is Aswathy Njattuvela and it begins on Medam 1 or Vishu day(April 14 or 15). In Thiruvathira Njattuvela rain will come down without a break.
The festivals Antupirapp (ആണ്ടുപിറപ്പ് - new year, more commonly called Antupiravi, ആണ്ടുപിറവി or puthuvarsham, പുതുവര്‍ഷം, celebrated on the 1st of Medam, Vishu വിഷു - astronomical new year, and Onam ഓണം, celebrated on the star [tiruʋoːɳəm] in the month of Chingam, are two of the major festivals, the greatest of them being Onam ഓണം.

The Makaravilakku festival is celebrated in the Ayyappa Temple at Sabarimala on the 1st day of month Makaram. This marks the grand finale of the two-month period to the Sabarimala pilgrimage. The 1st of Makaram marks the Winter Solstice (Uttarayanan) and the 1st of Karkadakam marks the Summer Solstice (Dakshinayanam) according to the Malayalam calendar. (According to the astronomical calendar the Summer solstice is on June 21, and the Winter solstice on December 21.)
Formerly the New Year in the Malabar region was on the 1st of Kanni and that in the Travancore region was on the 1st of Chingam. When the Government of Kerala adopted Kolla Varsham as the Regional Calendar the 1st of Chingam was accepted as the Malayalam New Year. Medom is the first month according to the astronomical calendar; it is identical with Chaitram of the Saka Varsha. The first of these months are supposed to mark the Vernal Equinox. Astronomically the calendars need to be corrected to coincide with actual Vernal Equinox which falls on the 21st of March. (Chaitram 1 usually falls on March 20, and Medom 1 falls on April 14.)
 

പുതുവത്സരം സമാഗതമായി. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളായി പുതു വര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ മലയാളികള്‍ ഒരുങ്ങുകയായി. നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെയും കൂടിച്ചേരലുകളുടെയും പോയ വര്‍ഷം. നാം ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നന്മകളും സന്തോഷവും നല്‍കിയ വര്‍ഷം. പലര്‍ക്കും കുടുംബത്തില്‍ പുതു അംഗങ്ങള്‍ പിറന്ന വര്‍ഷം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉറ്റവര്‍ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നിമിഷം.


ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു പുതുവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു ലോക ജനതയുടെ നന്മക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു .

Related Stories about Kerla New Year Chingam 1

Chingam 1 Malayalam Calender New Year | Chinga Masam First Month

Chinga Masam - Beginning of Harvest Festival Season in Kerala

Kerala New Year Chingam 1 17 August 2013 കേരള പുതുവര്‍ഷം ചിങ്ങം ഒന്ന് 1189

Keralites New Year മലയാളികളുടെ പുതുവര്‍ഷം Greetings Wishes Chingam 1 17 August 2013 ചിങ്ങം ഒന്ന് 1189

 

Eid Al-Fitr ഈദുൽ ഫിത്ർ Eid Mubarak ഈദ് മുബാറക് Wishes Greetings Quotes Messages Cards SMS Wallpaper 2013


Eid al-Fitr, Eid ul-Fitr or Eid, عيد الفطر‎ is a celebration that marks the end of Ramadan, a holy month of fasting observed by Muslims. This year Eid al-Fitr will most likely be observed on Thursday, August 8, 2013 in the United States and most of the other countries.


വരാനിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മാസത്തെ വരവേല്‍ക്കാനുള്ള പരിശീലനമെന്നോണം വ്രതശുദ്ധിയുടേ ദിനരാത്രങ്ങള്‍ അസ്തമിക്കുകയായി. ഹിജ്റ വർഷം ശവ്വാൽ മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസമുള്ള ലോക മുസ്ലീങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് ഈദുൽ ഫിത്‌ർ അഥവാ ചെറിയ പെരുന്നാൾ. റമദാൻ വ്രതമനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പരിസമാപ്തികുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈദുൽ ഫിത്‌ർ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. 
ഈദുൽ ഫിത്വർ എന്നാൽ മലയാളിക്ക് ചെറിയ പെരുന്നാളാണ്. ഈദ് എന്ന അറബിക് പദത്തിന്‌ ആഘോഷം എന്നും ഫിത്‌ർ എന്ന പദത്തിന്‌ നോമ്പു തുറക്കൽ എന്നുമാണ്‌ അർത്ഥം. അതിനാൽ റമദാൻ മാസമുടനീളം ആചരിച്ച നോമ്പിന്റെ പൂർത്തികരണത്തിനൊടുവിലുള്ള നോമ്പുതുറ എന്നതാണ്‌ ഈദുൽ ഫിത്‌ർ എന്നത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈദിന്റെ (പെരുന്നാളിന്റെ) ആദ്യ ദിനം റമദാൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മാസമായ ശവ്വാൽ ഒന്നിനായിരിക്കും. വാനില്‍ ശവ്വാലമ്പിളി ദൃശ്യമായതോടെ മുസ്ലിംകള്‍ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്. 


പള്ളികളില്‍ നിന്നും തക്‍ബീര്‍ ധ്വനികള്‍ ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങള്‍ക്കും വില കല്‍പ്പിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍.  സുഹൃത്തുക്കള്‍ പരസ്പരം വിളീച്ച് ഈദാശംസകള്‍ നേരുന്നു. ആശംസാസന്ദേശങ്ങളൂടെ പ്രാവാഹം കാരണം നെറ്റ്വര്‍ക്കുകള്‍ ജാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.വീടുകളില്‍ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മൈലാഞ്ചി അണിയുന്ന തിരക്കിലാണ്.


തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സക്കാത്ത് നല്‍കി ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ ധനത്തേയും ഈ റംസാനിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. സകാത്തിന് പുറമെ ദാനധര്‍മ്മങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യര്‍ തമ്മിലുള്ള ബാധ്യതകള്‍ നിറവേറ്റി. അതും കഴിഞ്ഞ് , പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ വലുതും ചെറുതുമായ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഫിത്വ്‌ര്‍ സകാത്തും നല്‍കുന്നു.പെരുന്നാള്‍ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫിത്വ്‌ര്‍ സകാത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.
 
Eid Mubarak Eid Al-Fitr Eid ul-Fitr عيد الفطر‎ Messages Wishes SMS Quotes Greetings Cards Wallpaper 2013

Eid Al-Fitr Eid ul-Fitr عيد الفطر‎ Eid Mubarak Greetings Cards Wallpaper Messages Wishes SMS Quotes 2013

Eid Al-Fitr Eid ul-Fitr عيد الفطر‎ Eid Mubarak Messages Wishes SMS Quotes Greetings Cards  Eid Al-Fitr Eid ul-Fitr عيد الفطر‎ Eid  Mubarak Messages Wishes SMS Quotes Greetings Cards Wallpaper 2013

Eid  Mubarak Wish you a Happy Eid Al-Fitr Eid ul-Fitr عيد الفطر‎ Messages Wishes SMS Quotes Greetings Cards Wallpaper 2013
Eid Al-Fitr is celebrated on the first day of Shawwal, the 10th month of the Islamic lunar calendar. Traditionally, the observance begins with the sighting of the new moon.
Eid al-Fitr عيد الفطر‎ ʻĪd al-Fiṭr ʕiːd al fitˤr is an important religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of  Ramadan, the Islamic holy month of fasting (sawm).  Eid Al Fitr is also called as Feast of Breaking the Fast, the Sugar Feast, Bayram (Bajram), the Sweet Festival and the Lesser Eid and festival of  breaking of the fast.Eid Mubarak ঈদ মুবারক عيد مبارك‎ ید مُبارک, ईद मुबारक ഈദ്‌ മുബാറക്‌ is a traditional Muslim greeting reserved for use on the festivals of Eid ul-Adha and Eid ul-Fitr. 

As Ramadan's last days have arrived, Muslims across the globe gear up   preparation for the biggest event of Eid al Fitr. The U.S. Post Office  has issued a new Eid stamp to commemorate this year's holiday.As you know that Eid is the most enjoyable day for all Muslim. All Muslim people celebrates this occasion.  


 
ഈദുൽ ഫിത്‌ർ ദിനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ വ്രതമനുഷ്ടിക്കുന്നത് മതപരമായി വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പെരുന്നാൾ ദിവസം രാവിലെ നടക്കുന്ന ഈദ് നമസ്കാരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ്. ഈദ് നമസ്കാരത്തിനു മുമ്പ് അന്നേദിവസം ആഹരിക്കാനുള്ളതു കഴിച്ച് മിച്ചമുള്ളവർ ഫിത്‌ർ സക്കാത്ത് എന്ന ദാനം നിർവഹിക്കണം. ഈദ് നമസ്കാരം വരെ തക്ബീർ മുഴക്കണം. തക്ബീറിന്റെ രൂപം:

അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله
അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ الله أكبر الله أكبر
വ ലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ولله الحمد


അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ, അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ, അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ, ആരാധനയ്ക്കർഹൻ അല്ലാഹുവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല, അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ,അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ,സർവ്വസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിനാകുന്നു.
ഈദ് നമസ്കാരം ഈദ് ഗാഹുകളിലും പള്ളികളിലും നടന്നു വരുന്നു. പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ ഭക്ഷണ രീതികളും മറ്റ് ആഘോഷപരിപാടികളും പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം സുവിദമായ ബിരിയാണിയാണ്.

Eid al-Fitr عيد الفطر‎ ʻĪd al-Fiṭr ʕiːd al fitˤr "festival of breaking of the fast", also called Feast of Breaking the Fast, the Sugar Feast, Bayram (Bajram), the Sweet Festival and the Lesser Eid, is an important religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting (sawm).


Eid Mubarak Eid Al-Fitr عيد الفطر‎ ʻĪd al-Fiṭr ʕiːd al fitˤr Messages Wishes SMS Quotes Greetings Cards Wallpaper 2013

The religious Eid is a single day and Muslims are not permitted to fast that day. The holiday celebrates the conclusion of the 29 or 30 days of dawn-to-sunset fasting during the entire month of Ramadan. The day of Eid, therefore, falls on the first day of the month of Shawwal.
This is a day when Muslims around the world show a common goal of  unity. The date for the start of any lunar Hijri month varies based on the observation of new moon by local religious authorities, so the exact day of celebration varies by locality. However in most countries,  it is generally celebrated on the same day as Saudi Arabia.
Eid Mubarak  ঈদ মুবারক  عيد مبارك‎  ید مُبارک,  ईद मुबारक  ഈദ്‌ മുബാറക്‌ is a traditional Muslim greeting reserved for use on the festivals of Eid ul-Adha and Eid ul-Fitr.
Eid refers to the occasion itself, and Mubarak means "Blessed." (e.g.: "Eid Mubarak, sister!") Muslims wish each other Eid Mubarak after performing the Eid prayer.The celebration continues until the end of the day for Eid ul-Fitr (or al-Fitr) and continues a further three days for Eid ul-Adha (or Al-Adha).However, in the social sense people usually celebrate Eid ul-Fitr at the same time as Eid ul-Adha, visiting family and exchanging greetings such as "Eid Mubarak". This exchange of greetings is a cultural tradition and not part of any religious obligation.

Eid Al-Fitr Eid Mubarak 2013 Wishes SMS Quotes Messages May this...Eid bring Fun May this... Eid bring Fun, Eid bring
Happiness, Eid bring God Endless Blessings, Eid bring fresh love...
EID MUBARAK to You with all best wishesCan I stay here in your inbox and wait till CHAND RAAT so that I will be 1st to Greet you and wish you Happy Eid Mubarak May the auspicious occasion of Eid , bless you with peace and bring joy to your heart and home. EID Mubarak  


After 3 days After 72hrs After 4320 min After 259200sec Every1 will
send u this msg but i m the 1st telling u and ur family Eid Mubarak.May the auspicious occasion of Eid , bless you with peace and bring joy to your heart and home. EID Mubarak Many are the wishes that are being sent your way, but the is a special one for a very happy Eid Day 
Bakra Eid Mubarak. May ur plate of life be always full of juicy kebabs
& tikkas, topped with the chutney of happiness. Before the Golden Sun Rise, let me decorate each of the Rays with
Wishes ofSuccess, prospourus and Happiness 4 u and 4 ur Family. HaaPY
Eid MubarakThis Eid may God bring a lot of peace, prosperity and happiness to my Muslim brothers and sisters. Ameen,  


No shadows to depress u, Only joys to surround u, God himself to bless
u, these r my wishes for u, Today, tomorrow, and every day. Eid
Mubarik.  Eid Al-Fitr, Id al-Fitr or Eid ul-Fitr is a holiday marking the end of Ramadan, the month of fasting which is one of the greatest religious observance in Islam. Eid also known as the “Festival of Fast Breaking” is a three-day affair, wherein Muslims all over the world celebrate the occasion by giving cards, gifts to their family and friends as well as by doing charitable works. Muslims all over the world celebrate Eid with great pomp and show.

Eid Mubarak 2013 Messages

Look Outside Its So Pleasant! Sun Smiling For You Trees
Dancing For You Birds Singing For You Because I Requested Them All
To Wish You **..*EID MUBARAK*.
Eid Mubarak 2013 Messages SMS Wishes

May the blessings of Allah fill your life with happiness and
open all the doors of success now and always. ” Eid MubarikLonesome without u, Each n every moments. When i am alone I close my
eyes n think of u N thoughts of ur love warms Me inside n makes me
smile. miss you a lot. eid mubarak.

May God send his Love like Sunshine in his warm and gentle ways to
fill every corner of your Heart and filled your Life with a lot of
Happiness like this EID DAY. Wishing you EID MUBARAK.  I wish u all a very happy & peaceful eid. May allah acpt ur gud
deeds 4give ur transgression & case d sufferings of all ppls around d
globe. Happy Eid Mubarak


Wishing you Eid Mubarak 2013 Messages

May God send his Love like Sunshine in his warm and gentle ways
to fill every corner of your Heart and filled your Life with a lot
of Happiness like this EID DAY. Wishing you EID MUBARAK.


Eid Mubarak Eid Al Fitr 2013 Messages

Remembering u on Eid day is a nice thing to do Bcoz u r warmly
thought of everyday the whole year through “Happy Eid Mubarak”
we say eid mubarik 2 our beloved one, pleaze do remember the people
those are seeking the eye to be joind in our Happiness..Eid mubarikWishing you all a very happy eid, And hoping that all the things you wish For will be yours throughout the year.

Eid Mubarak 2013 MessagesMay the choicest blessing of Allah fill your life with joy and prosperity. EID MUBARAK May
the noor of this month illuminate ur heart, mind and soul n may all
ur duas be answered. Remember me in your prayers. EID MUBARAK 
 For This, Is A Special Time When Family And Friends GetTogether, For
Fun.Wishing Laughter And Fun TO Cheer Your Days, In This Festive Season
Of EID And Always ! ! !EID MUBARAK...,,,


Eid Mubarak 2013 Messages SMS

The moon has been sighted The samoosas are ready Here comes EID so
just go steady Lots of duas is all i request and just wanted to
wish you all the BEST!!! “Eid Mubarak” 

 So I am greeting you "Eid Mubarak

ho" Some things can be remained unseen Some words can be
remained untold Some feelings can be remained unexpressed But On Eid
day how can a person like you be remained un-greeted So I am
greeting you "Eid Mubarak ho" 

 To look into your eyes and say you You are far from me and
that's why I usually miss you But today I miss you more than usual
Because it's Eid day We are supposed to be together To look into
your eyes and say you "EID Mubarak" 
 
Happy Eid Mubarak.. On the Joyous Occasion of "EID".. Hope ALLAH's Blessings Bring U Blissful Happiness, Spirit of Celebration & Togetherness of ur Dear Ones Happy
Eid Mubarak..

Eid Al-Fitr, Id al-Fitr or Eid ul-Fitr is a holiday marking the end of Ramadan, the month of fasting which is one of the greatest religious observance in Islam. Eid also known as the “Festival of Fast Breaking” is a three-day affair, wherein Muslims all over the world celebrate the occasion by giving cards, gifts to their family and  friends as well as by doing charitable works. Muslims all over the world celebrate Eid with great pomp and show. They send greeting cards and gifts to their family friends and relatives. But nowadays we have a trend of sending Eid text messages.

Eid Mubarak Eid Al Fitr SMS Message Quotes Greetings 2013

May Allah Bless You With Peace, Prosperity And Happiness On This Eid Ul-Fitr And May You Experience

Beautiful Eid ul Fitr Mubarak 2013 HD Wallpaper for Desktop
Eid-ul-Fitr, “Eid-ul-fitr”, Eid…

Look Outside Its So Pleasant! Sun Smiling For You Trees Dancing For You
Birds Singing For You Because I Requested Them All To Wish You
**..*EID MUBARAK*..**

May the blessings of Allah fill your life with happiness and open all the doors of success now and always. ” Eid Mubarik  

Lonesome without u, Each n every moments. When i am alone I close my
eyes n think of u N thoughts of ur love warms Me inside n makes me
smile. miss you a lot. eid mubarik. 
Mehsos Ho Rahi Hai Fiza Me Gober Ki Khushb00 Pappu Lagta Hai Mere
Shehar Me ‘Bakar Mandi’ Lag Gae Hy.. Happy Bakra Eid Season.. 
  May Allah accept our fast and continues to shower His blessings
throughout the year infact throughout life, Ameen! Wish you all a very
Happy Eid Mubarak!!!! .
 

Wish you a Happy Eid and may this festival bring abundant joy and
happiness in your life!May the good times and treasures of the present
become the golden memories of tomorrow. Wish you lots of love, joy and
happiness.  


May this day bring peace and smoothness in your life, may it provide you the best time of your life. Happy Eid day 
EID MUBARAK ho Aapko, Dher sari tarif aur khusiya mile aapko, But, Jab EIDI mile aapko to Please…. Aap Yaad karna Sirf Humko!!  


The moon has been sighted The samoosas are ready Here comes EID so just
go steady Lots of duas is all i request and just wanted to wish you
all the BEST!!!“Eid Mubarak”

I wish you a very happy and peaceful eid. May Allah accepts your good
Deeds. Forgive your transgressions and ease the suffering of all
peoples around the Globe.  


Some words can be left unsaid, Some feeling can be left unexpressed,
But a person like you can never be forgotten on this day Eid Mubarak
!!!
May the choicest blessing of Allah fill your life withjoy & prosperity? Eid Mubarak 


Accept my deep heart prayers for you successful life on this great day
of Eid. Eid Mubarak! There is no one-size-fits-all approach, because
all businesses are not set up to run the same way.

After 1 day After 24 hours After 1440 min After 86400 sec Every1 will
send u this msg but i m the 1st telling u and your family Eid Mubarak. 


Wishing you all a very happy eid, And hoping that all the things you wish For will be yours throughout the year.  
Many are the wishes that are being sent your way,but the is a special one for a very happy Eid Day
May the blessings of Allah fill your life with happiness and open all the doors of success now and always. Eid Mubarak 
Take note, Eid is celebrated twice a year, the first one is after the Ramadan, the occasion is called Eid Ul Fitr, and the other is celebrated during the month of Dhu al- Hijjah or two months after and the festivity is called Eid U Adha. 
 Although the date of Eid al-Fitr is always the same in the Islamic calendar, the date in the Gregorian calendar falls approximately 11 days earlier each successive year, since the Islamic calendar is lunar and the Gregorian calendar is solar. Hence if the Eid falls in the first ten days of a Gregorian calendar year, there will be a second Eid in the last week of the same Gregorian calendar year.


The Gregorian date may vary between countries depending on the local sight ability of the new moon. Some expatriate Muslim communities follow the dates as determined for their home country, while others follow the local dates of their country of residence.


Muslims celebrate Eid with great pomp and show. They send greeting cards and gifts to their family friends and relatives. But nowadays we have a trend of sending Eid text messages. This has become the popular trend nowadays and an easy way to greet
someone on this special event. You can find a large variety of Eid Mubarak sms on our site. Deliver these official Eidmubarak sms Urdu Eid SMS, crazy Eid SMS, new Eid SMS, hindi Eid SMS, british Eid SMS, Eid SMS sms information, Eid Mubarak SMS messages to your CEO / Boss / Employees/ Colleagues / Secretary / Formal Associates / Friends / relatives to make their Eid unique and special. 
Choose the best Eid sms from our unique collection of Eid mubarik sms to spread the spirit of Eid all around the world. In Addition to Eid Mubarak greeting cards or simply EID Cards, the EID SMS, Eid Mubarak SMS and eid greetings sms is also becoming popular. You will find urdu eid sms, eid mubarak sms, eid greetings sms, free eid sms , funny eid sms , eid mubarak shayri sms, and loads of eid sms message


 

Eid Mubarak Wishes Happy Eid SMS

Some words can be left unsaid, Some feeling can be left unexpressed, But a person like you can never be forgotten on this day Eid Mubarak !!!

  I Pray That On This Occasion Of Eid, May Our Friendship Warmth Remains
The Same. And As Allah Sprinkles The Creation May He Also Water You
With His Wondrous Endless Blessings Today, Tomorrow And Every Day,
Amen I Wish You The Best Eid.


There is no one-size-fits-all approach, because all businesses are not set up to run the same way.
Bakra
Eid Mubarak May ur plate of life be always full of juicy kebabs and
tikkas, topped with the chutney of happiness. With best wishes


Endless Blessings May This… Eid Bring Fun, Eid Bring Happiness, Eid Bring God Endless Blessings, Eid Bring Fresh Love… Adcvance Eid Mubarak To You With All Best Wishes


Wishing you happy Eid, soft as silk, white as milk, sweet as honey, full of money, and bubbly as you.


May Allah Bless All Of Us With His Peace, And May He Watch Over Those
Less Fortunate, Those Who Suffer And Are In Pain Or Distress, And May
He Bring Comfort To Those Who Mourn, And To All My Muslim Brothers
And Sisters Around The World, A Very Happy Eid.


Be Happy In Your Whole Life Eid Mubarak
May the blessing of Allah Fill your life with happiness, success, and good health, Eid Mubarak
Warmest Wishes for Eid Mubarak To You and Your Family!

What is the date for Eid Al-Fitr in 2013?

  Eid Al-Fitr is expected to be on or around August 8th, 2013.  The Fiqh Council of North America has announced that Eid will be on Thursday, August 8, 2013 based on "scientifically guaranteed astronomical calculations." 


  The hilal moon marking the end of Ramadan is not expected to be visible in most areas of the world, however, so many other countries will likely announce Eid to be on Friday, August 9, 2013.   According to actual sighting in each  country  Eid ul-Fitr 1434 AH: is on August 8, 2013 (Thursday) in Chile, and Polynesian Islands and August 9, 2013 (Friday) in the rest of the world except Japa.  According to Ummul-Qura Calendar of Saudi Arabia Eid Al-Fitr will be on August 8, 2013 (Thursday).  But, the exact dates of Islamic holidays cannot be determined in advance, due to the nature of the Islamic lunar calendar. Estimates are based on expected visibility of the hilal (waxing crescent moon following a new moon) and may vary according to location.
 
  Eid al-Fitr,  عيد الفطر‎ ʻĪd al-Fiṭr, IPA: [ʕiːd al fitˤr], "festival of breaking of the fast", also called Feast of Breaking the Fast, the Sugar Feast, Bayram (Bajram), the Sweet Festival and the Lesser Eid, is an important religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting (sawm). The religious Eid is a single day and Muslims are not permitted to fast that day. 
 Eid holiday celebrates the conclusion of the 29 or 30 days of dawn-to-sunset fasting during the entire month of Ramadan. The day of Eid, therefore, falls on the first day of the month of Shawwal.
 
Eid is a day when Muslims around the world try to show a common goal of unity. The date for the start of any lunar Hijri month varies based on the observation of new moon by local religious authorities, so the exact day of celebration varies by locality. However in most countries, it is generally celebrated on the same day as Saudi Arabia. 

 


 Eid al-Fitr has a particular Salat (Islamic prayer) consisting of two Rakats (units) and generally offered in an open field or large hall. It  may only be performed in congregation (Jama’at) and has an additional extra six Takbirs (raising of the hands to the ears while saying "Allāhu Akbar", literally "God is greater"), three of them in the beginning of the first raka'ah and three of them just before Ruku' in the second raka'ah in the Hanafi school of Sunni Islam.


 
Other Sunni schools usually have twelve Takbirs, seven in the first, and five at the begining of the second raka'ah. This Eid al-Fitr salat is,depending on which juristic opinion is followed, Fard (obligatory), Mustahabb (strongly recommended, just short of obligatory) or mandoob (preferable). 


Muslims believe that they are commanded by God, as mentioned in the Quran, to
continue heir fast until the last day of Ramadan and pay the Zakat and fitra before offering the Eid prayers.Eid Quotes Eid Mubarak Quotes Eid Al Fitr Quotes

Sending warm wishes across the miles… Just to let you know how much you are missed on EID Day Eid  bring Fun, Eid bring Happiness, Eid bring God Endless Blessings, Eid
bring fresh love… Eid Mubarak to You with all best wishes Consider  my this message as a hug with saying Eid Mubarak. May Allah always bestow glories, Successes and happinesses to you and your family, Ameen. May Allah bless you on this auspicious day of Eid, and May it be a new beginning of happiness. Wish you a Happy Eid Mubarak Its
more than just an Eid wish, more than a message too. For it comes with warm and loving thoughts because it’s meant for you. Eid MubarakEid al-Fitr Islamic Tradition

Eid  al-Fitr marks the end of the fasting month of Ramadan. This has to do with the communal aspects of the fast, which expresses many of the basic values of the Muslim community; e.g., empathy for the poor, charity, worship, steadfastness, patience etc. 


 
Fasting is also believed by some scholars to extol fundamental distinctions, lauding the power of the spiritual realm, while acknowledging the subordination of the physical realm. 

 


Eid also teaches a Muslim to stay away from worldly desires and to focus entirely on the Lord and thank Him for his blessings.  
 

 
It is a rejuvenation of the religion and it creates a stronger bond between the Muslim and his Lord. After the end of Ramadan, is a big celebration of Eid.

Eid Wishes Eid Quotes Eid Greetings

I Pray That On This Occasion Of Eid, May Our Friendship Warmth Remains The Same. And As Allah Sprinkles The Creation May He Also Water You With His Wondrous Endless Blessings Today, Tomorrow And Every Day, Amen I Wish You The Best Eid.

Eid Ul-Fitr History

  Before the advent of Islam in Arabia, there is mention of festivals as well as some others among the Arabs. The Israelites had festivals as well, but as is evident from the Old Testament and other scriptures, these festivals related more to commemorating certain days of their history. Eid al-Fitr was originated by the Islamic prophet Muhammad. It is observed on the first of the month of Shawwal at the end of the month of Ramadan, during which Muslims undergo a period of fasting.
According to certain traditions, these festivals were initiated in Madinah after the migration of Muhammad from Mecca. Anas reports:When the Prophet arrived in Madinah, he found people celebrating two specific days in which they used to entertain themselves with recreation and merriment. He asked them about the nature of these festivities at which they replied that these days were occasions of fun  and recreation. At this, the Prophet remarked that the Almighty has  fixed two days [of festivity] instead of these for you which are better than these: Eid al-Fitr and Eid al-Adha

For  Muslims, both the festivals of Eid al-Fitr and Eid al-Adha are occasions of showing gratitude to God and remembering Him, and are an occasion of entertainment. ‘Aishah narrates that when on an Eid day her father Abu Bakr stopped young girls from singing, Muhammad said: Abu Bakr! [Let them sing]; every nation has an ‘id and [this day] is our
Eid. 

Eid Wishes Eid SMS Eid Messages EID Text

Eid ul adha is eid of sacrifice, and commitment to Allahs orders, May Allah bless us with the same in all circles of life, and help all amongst us, who are helpless,worried, and waiting for his rehmat, Ameen.Eid Mubarak. Wish you a Happy Eid and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wish you lots of love, joy and happiness. Many are the wishes that are being sent your way, but the is a special one for a very happy Eid Day. May this day bring peace and smoothness in your life, may it provide you the best time of your life. Happy Eid day May the blessings of Allah fill your life with happiness and open all the doors of success now and always. Eid Mubarak   Those who believe and whose hearts are comforted by the mention of God, aye by the mention of God shall their hearts be comforted.. The koran the chapter of thunder palmer may the grace of Allah bring you bliss & happiness always Eid Mubarak!

Different Name of Eid al-Fitr around the world:

 
Acehnese - Uroë Raya Puasa ("Feast of Fasting") Albanian - Fitër Bajrami,
Bajrami i madh ("Greater Feast") Azerbaijan - Ramazan Bayramı, Orucluq
Bayramı Bengali - রোজার ঈদ / Rojar Id Bosnian - Ramazanski bajram
("Ramadan Feast"), Mali Bajram ("Lesser Feast") Bulgarian - Рамазан
Байрам / Ramazan Bayram Chinese - 开斋的盛宴 / Kāizhāi de Shèngyàn Croatian
- Ramazanski bajram ("Ramadan Feast") Dutch - Suikerfeest ("Sugar
Feast") Farsi - عید فطر / Id-e Fitr ("Eid of Fitr") Filipino - Wakas
ng Ramadan, Hari Raya Buka Puasa, Pagtatapos ng Pag-aayuno German -
Fest des Fastenbrechens ("Feast of Breaking the Fast") Hausa - Sallah
Hebrew - עיד אל-פיטר Hindi - ईद उल-फ़ित्र Indonesian - Idul Fitri,
Hari Lebaran Javanese - Ngaidul Fitri Kazakh - Ораза айт / Oraza ait
Kurdish - جێژنی ڕەمەزان / Cejna Remezanê Kyrgyz - Orozo Mayram
Macedonian - Рамазан Бајрам Maghrebi Arabic - عيد الصغير / 'Id
as-Saghir ("Lesser Eid") Malay - Hari Raya Aidilfitri ("Feast of Eid
al-Fitr"), Hari Raya Puasa ("Feast of Fasting"), Hari Lebaran Malayalam
- Cheriya Perunnal Mali - Korité Minangkabau - Hari Rayo Niger -
Karamas'Sallah, Djingar Keyna ("Lesser Feast") Pashto - کمکی اختر /
Kamkay Akhtar ("Lesser Feast"); وړوکی اختر / Warrukay Akhtar Portuguese
- Celebração do fim do jejum Russian - Праздник Нарушения Поста
Senegalese - Korité Serbian - Рамазански бајрам Sindhi - Id Nimaz
Somali - Ciid Yare Spanish - Fiesta de la ruptura del ayuno Sundanese -
Boboran Siyam Tamil - Nonbu Perunaal Tatar - Ураза байрам / Uraza
bayram Turkish - Ramazan Bayramı ("Ramadan Feast"), Şeker Bayramı
("Sugar Feast") Turkmen - Oraza baýramy Urdu - چھوٹی عید / Choti Id;
میٹھی عید / Meethi Id or Ramzan ki Eid Uyghur - روزا ھېيت / Rozi Heyt

Eid Mubarak 2013 Messages

Eid Mubarak 2013 Messages, Eid Mubarak Messages,  Eid Mubarak SMS, Eid Mubarak 2013 SMS, Eid Mubarak SMS in Urdu, Eid Mubarak SMS in Hindi, Eid Mubarak, Eid Mubarak 2013, Eid Mubarak Greeting, Eid Mubarak HD Wallpapers, Eid Mubarak HQ WallpaperEid Mubarak wishes are very common and often accompanied by hugging after the Salat al Eid in Bangladesh and neighboring countries. In the Philippines, it is recognized as a legal Holiday, though the greeting of Eid Mubarak is gaining ground only recently. In Turkey, where 'Eid Mubarak' is not common at all, the synonymous phrase "Bayramınız  mübarek olsun" is used instead, along with its more Turkicized  counterpart, "Bayramınız kutlu olsun", both meaning exactly the same: "May your holiday be blessed". Along with Turkish people, the Bosnian Muslims also commonly say "Bajram Šerif Mubarek Olsun", the response is "Allah Raziola". Another common Eid greeting by Bosnian Muslims is "Bajram Barečula". In Pashtun areas of Afghanistan and Pakistan, the Pashto Akhtar de nekmregha sha, meaning "may your festival be blessed" is common. Speakers of Arabic might also add "kul 'am wantum bikhair", which means "[May] you be well every year". In Indonesia, the most common expression is "Selamat Lebaran", Lebaran being an Indonesian name for Eid; whereas in Malaysia it is "Selamat Hari Raya Aidilfitri", Aidilfitri being the Malay transliteration for Eid ul-Fitr.
 


Throughout the Muslim world there are numerous other greetings for Eid ul-Adha and Eid ul-Fitr. The Companions of the Islamic prophet Muhammad used to say to each other when they met on Eid ul-Fitr: Taqabbalallâhu minnâ wa minkum (which means "[May] God accept from us and you [our
fasts and deeds]").

Ramadan 2013, Ramadan Images, Ramadan Images 2013, Ramadan Photos, Ramadan Photos 2013, Ramadan 2013 Date, Ramadan 2013 Time, Ramadan Greetings, Ramadan Wallpapers, Ramadan HD Wallpapers, Ramadan 2013 Wallpapers, Ramadan 2013 HD Wallpapers, Ramadan 2013 India, Ramadan 2013 Pakistan, Ramadan 2013 USA, Ramadan 2013 Saudi Arabia, Ramadan 2013 UK, Ramadan 2013 India Date, Ramadan 2013 Pakisatan Date,  Ramadan HQ Wallpapers, Ramadan 2013 HQ Wallpapers, Ramadan 2013 Dubai, Ramadan 2013 Schedule Tag: 2013 Eid Mubarak Cards Eid Cards 2013 Eid Cards 2013 Best Collections
Eid Greetings Cards 2013 Eid greetings cards for 2013 Eid Mubarak 2013
Wishes Greeting Cards Eid Mubarak E-Cards 2013 Eid Mubarak Greeting
Cards 2013 Eid Mubarak Greeting Cards Pictures Eid Mubarak Greetings
Cards 2013 Eid Mubarak Picture SMS 2013 Eid Mubarak Pictures 2013 Eid
Mubarak Wishes Cards 2013 Eid ul Fitr Eid ul Fitr 2013 Eid ul Fitr
Mubarak 2013 Eid ul-Fitr Mubarak Greeting Card Eid ul Fitr Mubarak
Greeting SMS Eid ul Fitr Mubarak Greeting Quote Eid ul Fitr Mubarak
Wishes Eid Wishes Cards 2013 Greeting Cards 2013 Eid Mubarak Happy Eid
Cards 2013 Happy Eid Greeting Cards 2013 Latest Eid Cards 2013 New Eid
Cards 2013 New Eid greeting cards for 2013 New Eid ul Fitr Mubarak
Greeting Card New Eid ul Fitr Mubarak Greeting Card for 2013

Recent Comments